Zaposleni

Razredna stopnja (1. – 5. razred)
Katarina Petrič razredna učiteljica, 1. a
Aleksandra Lozinšek razredna učiteljica, 1. b
Vika Kuštrin Pocrnić razredna učiteljica, 2. a
Svetlana Bogatinov razredna učiteljica, 2. b, vodja šolske prehrane
Senja Rojc Križman razredna učiteljica, 3. a
Barbara Sotošek Mrovlje razredna učiteljica, 3. b, pedagoški vodja podružnice Portorož
Milva Kocjančič razredna učiteljica, 4. a
Ingrid Ješelnik razredna učiteljica, 4. b
Tanja Sambolec razredna učiteljica, 5. a
Asta Vrkič razredna učiteljica, 5. b
Tarita Sirk NIP angleščina, podaljšano bivanje
Lorena Lovrečič podaljšano bivanje, organizator obšolskih dejavnosti
Nina Šegš italijanščina, podaljšano bivanje
Karmen Mozetič podaljšano bivanje
Mojca Švonja podaljšano bivanje
Nataša Horvat NIP nemščina
Sonja Stanič dopolnilni in dodatni pouk, 1. – 5. razred
Predmetna stopnja (6. – 9. razred)
Izabel Jurman razrednik 6. a; kemija, naravoslovje, biologija, gospodinjstvo, IP poskusi v kemiji, rastline in človek
Dunja Žugelj razrednik 7. a; šport, šport za zdravje, NIP šport
Nataša Kozlovič Lakoseljac razrednik 7. b; angleščina
Nadja Janko razrednik 8. a; likovna umetnost, NIP tehnika, likovno snovanje I, II, III
Mojka Mehora Lavrič razrednik 9. a; šport, športne urice v 1. in 2. r. , NIP šport
Martin Bobič fizika, matematika
Andreja Fabbro geografija
Valter Janko tehnika in tehnologija, izbirni predmet, obdelava gradiv, les
Smiljana Steinbacher glasbena umetnost, glasbeni projekt
Zorica Matović slovenščina
Anica Žumer italijanščina
Bojana Morato zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika
Lucija Uršič matematika
Dejan Bogdanov NIP računalništvo, IP urejanje besedil, računalnikar – org. informacijske dejavnosti
Zunanji izvajalci DSP
Danijela Feher DSP
Tamara Milanković DSP
Nika Rudež DSP
Mojca Školaris DSP
Miro Vičič DSP
Upravno-tehnični delavci
Zlata Milič ravnateljica
Snežana Gustinčič pomočnica ravnateljice, šolska knjižnica
Vesna Prunk šolska svetovalna služba
Adrijana Božič tajništvo
Mateja Poropat računovodstvo
Milena Zudič šolska kuhinja
Ružica Glasnović šolska kuhinja
Drago Gržinič šolska kuhinja
Ljiljana Grbac šolska kuhinja
Katica Kozlovič čistilka
Slavojka Jović čistilka
Tanja Lenarčič čistilka
Jadranka Petrović čistilka
Zorica Remištar čistilka
Meri Mavsar čistilka
Ružica Čehić Vulić čistilka
Stane Uršič hišnik

(Visited 436 times, 1 visits today)
Dostopnost