Skoči na glavno vsebino

Predmeti

Spodaj najdete opise predmetov, kriterijev ocenjevanj, standarde znanja in druge informacije o delu pri pouku.

 

RAZREDNA STOPNJA

1. razred 2. razred
3. razred 4. razred
5. razred Angleščina 2., 3., 4. in 5. razred

 

PREDMETNA STOPNJA

Slovenščina Gospodinjstvo
Matematika Likovna umetnost
Angleščina Tehnika in tehnologija
Italijanščina Glasbena umetnost
Fizika Biologija
Kemija Naravoslovje
Geografija Šport
Zgodovina Domovinska in državljanska kultura ter etika

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Nadja Janko Likovno snovanje I, II, III
Valter Janko Obdelava gradiv – LES
Dejan Bogdanov Urejanje besedil, Računalniška omrežja
Tilen Kos Poskusi v kemiji
Smiljana Steinbacher Ansambelska igra
Dunja Žugelj, Ana Stevanović Šport za sprostitev
Ana Stevanović Izbrani šport: nogomet

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 1., 4., 5. IN 6. RAZREDU

Neobvezni izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del programa, ki ga, glede na interese, želje in zmožnosti, učenci izberejo sami. V šolskem letu 2022/23 bomo izvajali sledeče neobvezne izbirne predmete:

1. razred

4. razred

5. razred

6. razred

Ko se učenec za izbiro odloči, mora predmet v določenem šolskem letu obiskovati in je ocenjen. Izbirni predmeti so enourni, izjema je tuj jezik, ki se poučuje v obsegu 2 uri tedensko.

 

NADSTANDARDNI PROGRAM

1. razred

 

 

(Visited 1.871 times, 1 visits today)
Dostopnost