Šolska svetovalna služba

Včasih se zgodi, da je otroka strah, ni kos šolskemu delu in se ne počuti uspešnega, prihaja v spor z učitelji in sošolci, ima težave doma ali sam s seboj. Lahko pa si samo želi pogovora in potrebuje nekoga, da mu prisluhne in ga podpre. Pri tem se lahko obrne na svetovalno delavko.

  • Z malimi šolarji in njihovimi starši se sreča že ob vpisu v prvi razred. Svetuje staršem pri vključevanju otrok v šolsko okolje. Spremlja prilagajanje otrok v oddelku in njihov napredek pri šolskem delu.
  • Na predlog učiteljev in staršev obravnava in spremlja učence, ki imajo različne težave psihosocialne narave in potrebujejo posebno pozornost in podporo. Nudi pomoč učencem pri oblikovanju učnih navad in ustreznih metod učenja. Koordinira postopke načrtovanja in izvajanja dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami.
  • Opravlja poklicno svetovanje za učence, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost. Pri tem sodeluje s starši in učitelji, informira in svetuje učencem pri izbiri ustreznega srednješolskega programa.
  • Pedagoginja se zavzema za različne oblike sodelovanja s starši, bodisi preko individualnih razgovorov in svetovanja, bodisi z organizacijo predavanj in delavnic za starše. Organizira preventivne programe za učence.

Svetovalna delavka je na razpolago učencem in staršem v dopoldanskem času. Priporočljivo je, da se starši za pogovor predhodno dogovorijo po telefonu oz. v času popoldanskih govorilnih ur v prostorih šolske svetovalne službe.

(Visited 127 times, 1 visits today)
Dostopnost