Šolska tekmovanja

Seznam tekmovanj:

Vrsta tekmovanj Mentor/ica, koordinator/ica Razredi Udeleženci Datum tekmovanja
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje Zorica Matović
6. – 9. r. in razredniki od 4. do 5. r.
4. – 9. razred zainteresirani učenci 12. 11. 2019 šolsko;
9. 1. 2020 regijsko;
7. 3. 2020 državno
Mehurčki(1. triada) Katarina Petrič 1. – 3. r. zainteresirani učenci 2. 4. 2020  šolsko
Naravoslovje KRESNIČKA Asta Vrkič 1. – 7. r. zainteresirani učenci 5. 2. 2020 šolsko
Tekmovanje iz MAT- Vegova priznanja Aktiv MAT in učiteljice razredne stopnje 1. – 9. razred zainteresirani učenci

19. 3. 2020 šolsko;

18. 4. 2020 državno

Tekmovanje iz ZGO Bojana Morato 8. – 9. razred zainteresirani učenci

3. 12. 2019 šolsko;

4. 2. 2020 regijsko;

14. 3. 2020 državno

Tekmovanje iz TJA

Nataša Kozlovič

 

7. – 9. razred

 

zainteresirani učenci

 

21. 10. 2019 šolsko 8. r.;

25. 11. 2019 državno 8. r.;

14. 11. 2019 9. r. šolsko;

15. 1. 2020 regijsko 9. r.;

17. 3. 2020 državno 9. r.

 

Tekmovanje iz FIZ – Stefanova priznanja Martin Bobič 8. – 9. razred zainteresirani učenci

5. 2. 2020 šolsko;

27. 3. 2020 regijsko;

9. 5. 2020 državno

 

Tekmovanje iz GEO Andreja Fabbro 6. – 9. razred zainteresirani učenci

11. 12. 2019 šolsko;

13. 2. 2020 regijsko;

17. 4. 2020 državno

Tekmovanje iz KEM – Preglovo priznanje Izabel Jurman 8. – 9. razred zainteresirani učenci

20. 1. 2020 šolsko;

4. 4. 2020 državno

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni Izabel Jurman 8. – 9. razred zainteresirani učenci

11. 10. 2019 šolsko;

16. 11. 2019 državno

Tekmovanje iz ITD Anica Žumer 9. razred zainteresirani učenci marec
Razvedrilna MAT Lucija Uršič, razredniki 1. – 5. r. 1. – 9. razred zainteresirani učenci

4. 12. 2019 šolsko;

1. 2. 2020 državno

Tekmovanja – nogomet

NK Piran-Portorož

Dunja Žugelj

5. – 9. razred zainteresirani in določeni učenci po razpisu
Tekmovanja – košarka

KK-Portorož

Dunja Žugelj

5. – 9. razred zainteresirani in določeni učenci po razpisu
Tekmovanja – odbojka Dunja Žugelj 5. – 9. razred zainteresirani in določeni učenci po razpisu
Tekmovanje plavanje Mojca Švonja 4. – 9. razred zainteresirani in določeni učenci po razpisu

Atletika

Veslanje

Učitelji ŠPO

4. – 9. razred

6. – 9. razred

zainteresirani in določeni učenci po razpisu
Športna gimnastika Mojka Mehora L. 1. – 9. razred po dogovoru po razpisu
Akrobatika Mojka Mehora L. 1. – 9. razred po dogovoru po razpisu
Mala prožna ponjava Mojka Mehora L. 1. – 9. razred po dogovoru po razpisu
Oljka, ali te poznam? Karmen Mozetič 5. razred zainteresirani učenci po razpisu

CICI-

VESELA ŠOLA

Lorena Lovrečič

1. – 4. razreda

 

vsi učenci 11. 3. 2020 šolsko
Tekmovanje rokomet Dunja Žugelj 5. – 9. razred zainteresirani učenci po razpisu
BOBER, računal. tek.

Aleksandra Lozinšek

Dejan Bogdanov

1. – 5. r.

 

6. – 9. r.

zainteresirani učenci

11. 11. 2019 šolsko;

18. 1. 2020 državno

 

(Visited 123 times, 1 visits today)
Dostopnost