Svet staršev

V tem šolskem letu bomo izvajali že utečene in v praksi preverjene oblike komuniciranja s starši in drugimi udeleženci, ki sodelujejo pri uresničevanju programa življenja in dela šole. Sestanki Sveta staršev so predvidoma 2-krat letno, in sicer v jesenskem in spomladanskem času.

 VSEBINA DELA SVETA STARŠEV

1. Potrditev letnega delovnega načrta.

2. Sodelovanje v dejavnostih, akcijah šole ter Borzi znanja.

3. Vzgojno-izobraževalni proces na šoli.

4. Sodelovanje predstavnikov  pri prenovi Vzgojnega načrta šole.

5. Sodelovanje pri reševanju aktualne problematike.


 

ČLANI SVETA STARŠEV 2021/22

ODDELEK IME IN PRIIMEK
1. a Jaka Šoba
1. b Nina Grčar
2. a Nataša Regent
2. b Ana Šifter
3. a Mojca Tominc
3. b Gala Brizić Pavlovski
4. a Jaka Golob
4. b Andreja Čmaj Fakin
5. a Jasna Bajec
5. b Petra Matos
6. a Anka Mikeln Rušnjak
7. a Metoda Paternost Bajc
7. b Boštjan Krajnc
8. a Sanja Ilić Dorić
9. a Irena Goričanec
9. b Aleš Dobravc

 

ZVEZA AKTIVOV SVETOV STARŠEV SLOVENIJE (ZASSS)

Osnovni namen ustanovitve zveze je promovirati aktivno vlogo staršev ter utrditi njihovo soudeležbo kot enakopravnega subjekta v vzgojno-izobraževalnem sistemu. S tem želimo prispevati k izboljšanju kakovosti šole. Tako kot dobra šola temelji na partnerskem sodelovanju učiteljev in staršev, je za kakovosten razvoj šolskega sistema potrebno sodelovanje staršev, organiziranih na državni ravni. Zveza bo zbirala mnenja staršev in jih posredovala šolskemu sistemu, poskrbeti pa želimo tudi za informiranje v nasprotni smeri. Že zdaj so zelo pozitivne izmenjave informacij o dobrih praksah, v prihodnosti pa bi zveza lahko organizirala tudi izobraževanja za starše. Podobno že več desetletij delujejo starševske organizacije v evropskih državah, torej moramo veliko nadoknaditi.

(Visited 889 times, 1 visits today)
Dostopnost