Dodatni / dopolnilni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni, še posebej pa nadarjenim učencem. Poteka po priloženem razporedu v okviru urnika šolskih tekmovanj.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali iz kakšnega drugega razloga težave z osvajanjem temeljnih standardov znanja. Dopolnilni pouk obiskujejo učenci v dogovoru z učiteljem. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter različnimi metodami in oblikami dela podpira doseganje učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

Urnik dodatnega in dopolnilnega pouka

PREDMET  DAN IN RAZRED UČITELJ

MATEMATIKA,

dopolnilni pouk

četrtek, 6. – 9. r. Martin Bobič

MATEMATIKA,

dodatni pouk

petek, 6. – 9. r. Martin Bobič

SLOVENŠČINA,

dopolnilni pouk

 

dodatni pouk

 

sreda, 6. – 7. r.

sreda, 8. – 9. r.

torek, 6. – 9. r.

Zorica Matović

ZGODOVINA,

dodatni pouk – izmenično

 

torek,  6. –  9. r.

 

Bojana Morato

ZGODOVINA,

dopolnilni pouk- izmenično

 

torek,  6. –  9. r.

 

Bojana Morato

GEOGRAFIJA,

dodatni in dopolnilni;  

izmenično

petek, 6. – 9. r. Andreja Fabbro

ITALIJANŠČINA,

dopolnilni in dodatni pouk; izmenično

 

torek,  6. – 9. r.

 

Anica Žumer

ANGLEŠČINA,

dopolnilni pouk

dodatni pouk

 

četrtek,  6. – 9. r.

sreda, 6. – 9. r.

 

Nataša Kozlovič L.

BIOLOGIJA, NAR.,

dodatni pouk

 

četrtek,  6. – 9. r.

 

Izabel Jurman

KEMIJA

dopolnilni pouk 

 

petek, 9. r.

 

Izabel Jurman

 

 

(Visited 133 times, 1 visits today)
Dostopnost