Svet šole

Svet šole upravlja šolo, šteje 11 članov in ima mandat 4 leta.
Tudi v letošnjem letu načrtujemo najmanj 2 redni seji SVETA ŠOLE, na katerih bomo obravnavali, sklepali ali potrjevali (izjemoma tudi na dodatnih izrednih sejah):

  • letni delovni načrt šole za tekoče leto in njegovo uresničevanje v preteklem šolskem letu;
  • spremljali realizacijo finančnega plana šole;
  • obravnavali poročila o vzgojno-izobraževalnem delu med letom in predlagali različne ukrepe za izboljšanje pogojev dela in učinkovitosti;
  • odločali o morebitnih pritožbah delavcev in učencev, za katere je po Odloku… in drugih aktih zadolžen;
  • obravnavali in sklepali bomo o nadstandardnih programih in načinih financiranja;
  • obravnavali aktualno problematiko življenja in dela na šoli;
  • obravnavali predloge delegatov sveta staršev.

Predstavniki ustanovitelja: Sanela Bilič, Matjaž Skončnik, Barbara Tuljak.

Predstavniki staršev: Lina Marina Nagy, Barbara Hervatič, Irena Goričanec;

Predstavniki šole: Nataša Kozlovič Lakoseljac (predsednica Sveta zavoda), Dunja Žugelj, Aleksandra Murtić,Vika Kuštrin Pocrnić in Ljiljana Grbac.

(Visited 154 times, 1 visits today)
Dostopnost