Zahvala JP OKOLJE Piran

Javno podjetje Okolje nam je doniralo 5 stacionarnih računalnikov. Zahvaljujemo se direktorju g. Gašparju Gašparju Mišiču in g. Marku Milutinoviču za hiter odziv in prijaznost. V imenu vseh se vam lepo zahvaljujemo. Ravnateljica Zlata...

Dodatna učna pomoč na daljavo

Spoštovani starši učencev 1. do 9. razreda! V času epidemije ponujamo določenim učencem dodatno učno pomoč na daljavo. Učitelji so starše kontaktirali in omenjena pomoč se že izvaja. Če smo kakšnega otroka nehote izpustili oz. menite, da vaš otrok potrebuje učno...
Učenci ustvarjajo …

Učenci ustvarjajo …

Naša šola nosi ime po pisatelju Cirilu Kosmaču, pravem besednem slikarju. Nadvse je spoštoval svoj jezik in svoj narod. Z besedami je znal v domišljiji bralca naslikati naravo, kakršno je videl okoli sebe. Moč Kosmačeve besede so uvideli tudi devetošolci pri obravnavi...

Moj boj s hudobnim virusom

Ker smo obtičali doma in nam je občasno bolj ali manj dolgčas, vas vabim k ustvarjalnem sodelovanju. Dobrodošel je prav vsak sodelujoči, strasten ali manj strasten pristaš umetnosti, po svojih ocenah bolj ali manj nadarjen za umetnost, pa tudi tisti, ki se ocenjuje za...
Dostopnost