Skupnost učencev šole

OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN ŠOLSKI PARLAMENT

SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

SUŠ je skupnost, ki preko dveh izvoljenih predstavnikov vsakega oddelka povezuje oddelčne skupnosti cele šole. Tu lahko učenci uveljavljajo svoje pravice in interese, dajejo predloge ter aktivno sodelujejo v skupnih ciljih in projektih naše šole.

Sestanki SUŠ bodo v Tantadrujevi dvorani enkrat mesečno, predvideno 3. četrtek v mesecu, od 7.30 do 8.15.

V šolskem letu 2020/21 se bomo osredotočili na vrednoto PRIPADNOST, TRAJNOSTNI RAZVOJ IN KVALITETNO ŽIVLJENJE. »Rdeča nit« vseh dejavnosti na šoli, ki zadevajo vse učence razredne, predmetne stopnje ter podružnice bodo vsebine projektov Osem krogov odličnosti, Semena sprememb ter UNESCO (razredne ure, proslave, prireditve …). Na sestankih SUŠ-a bomo namenili pozornost dvoletni osrednji temi otroškega parlamenta MOJA POKLICNA PRIHODNOST.

Cilji:

 • spoznati pomembne vrednote za skupno bivanje in delovanje,
 • še naprej razvijati vrednote (solidarnost, odgovornost, prijaznost, humanost, pozitivna naravnanost – optimizem, …),
 • utrjevati pozitivne medsebojne odnose,
 • razvijati odgovornost za svoje ravnanje,
 • družbeno koristno delo vključiti v vzgojni proces,
 • učiti se samostojnosti in aktivnega državljanstva,
 • obeležiti pomembne spominske dneve,
 • organizirati proslave ob določenih državnih praznikih (sodelovanje oddelkov razredne in predmetne stopnje; vzpodbujanje uporabe slovenskega jezika na vseh prireditvah),
 • dopolniti, evalvirati in realizirati šolski projekt »Naj učenec«,
 • utrjevati komunikacijo med predstavniki SUŠa in razrednimi skupnostmi,
 • aktivno sodelovanje članov SUŠa pri dogajanju na šoli,
 • spremljati uresničevanje skupnih akcijskih projektov šole,
 • nadaljevanje aktivnosti v zvezi z ustrezno obravnavo morebitnih skritih težav učencev (nabiralnik Tajni problemi),
 • vključitev v dejavnosti projekta Otroškega parlamenta.

Mentorici: Asta Vrkič in Bojana Morato

SUŠ 2018/19

Občinski otroški parlament

SESTANKI SUŠ 2017/18

1. Sestanek SUŠ

2. Sestanek SUŠ 

3. Sestanek SUŠ

4. Sestanek SUŠ

5. Sestanek SUŠ

6. Sestanek SUŠ

7. Sestanek SUŠ

AKTIVNOSTI SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE 2016/17

Skupnost učencev šole NAČRT DELA 2016/17

Skupnost učencev šole 2015/16

 SESTANKI SUŠ  2016/17

1. Sestanek SUŠ

2. Sestanek SUŠ

3. Sestanek SUŠ

4. Sestanek SUŠ

5. Sestanek SUŠ

6. Sestanek SUŠ

7. Sestanek SUŠ

OBELEŽENI DNEVI  2016/17

Šolski parlament

26. Občinski otroški parlament

27. Občinski otroški parlament

(Visited 477 times, 2 visits today)
Dostopnost