Šolski parlament

OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN ŠOLSKI PARLAMENT

SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

SUŠ je skupnost, ki preko dveh predstavnikov vsakega oddelka  povezuje oddelčne skupnosti cele šole v šolski parlament. Tu lahko učenci uveljavljajo svoje pravice in interese, dajejo predloge ter aktivno sodelujejo v skupnih ciljih in projektih naše šole.

V šolskem letu 2021/22 se bomo osredotočili na vrednote PRIPADNOST, ODGOVORNOST, MEDSEBOJNO SODELOVANJE, TRAJNOSTNI RAZVOJ IN KVALITETNO ŽIVLJENJE. »Rdeča nit« vseh dejavnosti na šoli, ki zadevajo vse učence razredne, predmetne stopnje ter podružnice bodo vsebine projektov ZDRAVA ŠOLA in UNESCO (razredne ure, proslave, prireditve …). Na sestankih šolskega parlamenta bomo namenili pozornost osrednji temi otroškega parlamenta MOJA POKLICNA PRIHODNOST, ki se s tem šolskim letom zaključuje.

Cilji:

 • spoznati pomembne vrednote za skupno bivanje in delovanje,
 • še naprej razvijati vrednote (solidarnost, odgovornost, prijaznost, humanost, pozitivna naravnanost – optimizem, …),
 • utrjevati pozitivne medsebojne odnose,
 • razvijati odgovornost za svoje ravnanje,
 • družbeno koristno delo vključiti v vzgojni proces,
 • učiti se samostojnosti in aktivnega državljanstva,
 • obeležiti pomembne spominske dneve,
 • organizirati proslave ob določenih državnih praznikih (sodelovanje oddelkov razredne in predmetne stopnje; vzpodbujanje uporabe slovenskega jezika na vseh prireditvah),
 • dopolniti, evalvirati in realizirati šolski projekt »Naj učenec«,
 • utrjevati komunikacijo med predstavniki šolskega parlamenta in razrednimi skupnostmi,
 • aktivno sodelovanje šolskega parlamenta pri dogajanju na šoli,
 • spremljati uresničevanje skupnih akcijskih projektov šole,
 • nadaljevanje aktivnosti v zvezi z ustrezno obravnavo morebitnih skritih težav učencev (nabiralnik Tajni problemi),
 • vključitev v dejavnosti projekta Otroškega parlamenta.

Mentorja:

Ingrid Ješelnik, Dejvid Balek

 SESTANKI SUŠ  2021/22

ZAPISNIK 1. SESTANKA ŠOLSKEGA PARLAMENTA

ZAPISNIK 2. SESTANKA ŠOLSKEGA PARLAMENTA

ZAPISNIK 3. SESTANKA ŠOLSKEGA PARLAMENTA

ZAPISNIK 4. SESTANKA ŠOLSKEGA PARLAMENTA

ZAPISNIK 5. SESTANKA ŠOLSKEGA PARLAMENTA

ZAPISNIK 6. SESTANKA ŠOLSKEGA PARLAMENTA

ZAPISNIK 7. SESTANKA ŠOLSKEGA PARLAMENTA

Otroški občinski parlament

SUŠ 2018/19

Občinski otroški parlament

SESTANKI SUŠ 2017/18

1. Sestanek SUŠ

2. Sestanek SUŠ 

3. Sestanek SUŠ

4. Sestanek SUŠ

5. Sestanek SUŠ

6. Sestanek SUŠ

7. Sestanek SUŠ

AKTIVNOSTI SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE 2016/17

Skupnost učencev šole NAČRT DELA 2016/17

Skupnost učencev šole 2015/16

 SESTANKI SUŠ  2016/17

1. Sestanek SUŠ

2. Sestanek SUŠ

3. Sestanek SUŠ

4. Sestanek SUŠ

5. Sestanek SUŠ

6. Sestanek SUŠ

7. Sestanek SUŠ

OBELEŽENI DNEVI  2016/17

Šolski parlament

26. Občinski otroški parlament

27. Občinski otroški parlament

(Visited 781 times, 1 visits today)
Dostopnost