Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja – NPZ).

Z dnem uveljavitve Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 30/13) je ob koncu drugega obdobja NPZ obezen za vse učence. Učenci opravljajo preverjanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika.

Ob koncu tretjega obdobja je NPZ za vse učence obvezno. Osnovna šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda ter po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo NPZ.

Izbrani predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole Cirila Kosmača Piran opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2020/2021 je BIOLOGIJA.

 

Datumi preverjanja znanja za 6. in 9. razred v šolskem letu 2020/21

  • torek, 4. maj 2021, slovenščina (6. in 9. razred)
  • četrtek, 6. maj 2021, matematika (6. in 9. razred)
  • ponedeljek, 10. maj 2021, angleščina (6. razred)
  • ponedeljek, 10. maj 2021, biologija (9. razred)

Na spletni strani http://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/, najdete še primere preizkusov prejšnjih preverjanj znanj, ki so vam lahko v pomoč tudi pri učenju.

V šolskem letu 2020/21 smo se prijavili tudi na poskusno izvajanje NPZ v 3. razredu. Razredničarki bosta sklicali roditeljski sestanek za starše učencev 3. razredov.

Poskusno preverjanje znanja za 3. razred poteka v sklopu pouka v pisni obliki:

  • ponedeljek, 29. marec 2021, slovenščina
  • sreda, 31. marec 2021, matematika

 

Podrobne informacije za učence in starše za šolsko leto 2020/21 so objavljene na spletnih straneh RIC-a:

(Visited 415 times, 1 visits today)
Dostopnost