Zaposleni

Razredna stopnja (1. – 5. razred)
Senja Rojc Križman razredna učiteljica, 1. a
Barbara Sotošek Mrovlje razredna učiteljica, 1. b; pedagoški vodja podružnice Portorož
Katarina Petrič razredna učiteljica, 2. a
Aleksandra Murtić razredna učiteljica, 2. b
Vika Kuštrin Pocrnić razredna učiteljica, 3. a
Svetlana Bogatinov razredna učiteljica, 3. b; vodja šolske prehrane
Milva Kocjančič razredna učiteljica, 4. a
Ingrid Ješelnik razredna učiteljica, 4. b
Asta Vrkič razredna učiteljica, 5. a
Tarita Sirk NIP angleščina, angleščina
Lorena Lovrečič podaljšano bivanje; organizator obšolskih dejavnosti
Nina Šegš italijanščina; podaljšano bivanje
Karmen Mozetič podaljšano bivanje
Ines Haupt podaljšano bivanje
Mojca Švonja podaljšano bivanje
Ana Stevanović/Josephine Mair podaljšano bivanje; šport
Sonja Stanič dopolnilni in dodatni pouk 1. – 5. razred
Predmetna stopnja (6. – 9. razred)
Tanja Sambolec razrednik 6. a; slovenščina, gospodinjstvo, matematika
Andreja Fabbro razrednik 6. b; geografija; podaljšano bivanje
Izabel Jurman/Jana Zajc razrednik 7. a; kemija, naravoslovje, biologija, gospodinjstvo, IP poskusi v kemiji
Dunja Žugelj razrednik 8. a; šport, šport za sprostitev, nogomet
Nataša Kozlovič Lakoseljac razrednik 8. b; angleščina
Nadja Janko razrednik 9. a; likovna umetnost, NIP tehnika, likovno snovanje I, II, III
Mojka Mehora Lavrič šport, športne urice v 1. in 2. r. , NIP umetnost; knjižničarka
Valter Janko tehnika in tehnologija, obdelava gradiv – les
Nina Tomažič glasbena umetnost, ansambelska igra, pevski zbori
Zorica Matović/Špela Bagon slovenščina
Anica Žumer italijanščina
Bojana Morato zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika
Lucija Uršič matematika, fizika
Dejan Bogdanov NIP računalništvo, multimedija, računalniška omrežja; računalnikar – org. informacijske dejavnosti
Zunanji izvajalci DSP
Danijela Feher DSP
Tamara Milanković DSP
Nika Rudež DSP
Mojca Školaris DSP
Miro Vičič DSP
Upravno-tehnični delavci
Zlata Milič ravnateljica
Snežana Gustinčič pomočnica ravnateljice, šolska knjižnica
Vesna Prunk šolska svetovalna služba
Adrijana Božič tajništvo
Mateja Poropat računovodstvo
Milena Zudič šolska kuhinja
Ružica Glasnović šolska kuhinja
Drago Gržinič šolska kuhinja
Ljiljana Grbac šolska kuhinja
Katica Kozlovič čistilka
Slavojka Jović čistilka
Tanja Lenarčič čistilka
Jadranka Petrović čistilka
Zorica Remištar čistilka
Meri Mavsar čistilka
Ružica Čehić Vulić čistilka
Stane Uršič hišnik

 

(Visited 1.576 times, 1 visits today)
Dostopnost