Šolska tekmovanja

Seznam tekmovanj:

Vrsta tekmovanj Mentor/ica, koordinator/ica Razredi Udeleženci Datum tekmovanja
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje Zorica Matović/Špela Bagon
6. – 9. r. in razredniki od 4. do 5. r.
4. – 9. razred zainteresirani učenci 17. 11. 2020 šolsko;
14. 1. 2021 regijsko;
13. 3. 2020 državno
Mehurčki (1. triada) Katarina Petrič 1. – 3. r. zainteresirani učenci 8. 4. 2021  šolsko
Naravoslovje KRESNIČKA Asta Vrkič 1. – 7. r. zainteresirani učenci 3. 2. 2021 šolsko
Tekmovanje iz MAT- Vegova priznanja Aktiv MAT in učiteljice razredne stopnje 1. – 9. razred zainteresirani učenci

18. 3. 2021 šolsko;

17. 4. 2021 državno

Tekmovanje iz ZGO Bojana Morato 8. – 9. razred zainteresirani učenci

8. 12. 2020 šolsko;

2. 2. 2021 regijsko;

20. 3. 2021 državno

Tekmovanje iz TJA Nataša Kozlovič 7. – 9. razred zainteresirani učenci

19. 10. 2020 šolsko 8. r.;

23. 11. 2020 državno 8. r.;

12. 11. 2020 9. r. šolsko;

20. 1. 2021 regijsko 9. r.;

16. 3. 2021 državno 9. r.

Tekmovanje iz FIZ – Stefanova priznanja Martin Bobič/Lucija Uršič 8. – 9. razred zainteresirani učenci

3. 2. 2021 šolsko;

26. 3. 2021 regijsko;

8. 5. 2021 državno

Tekmovanje iz GEO Andreja Fabbro 6. – 9. razred zainteresirani učenci

24. 12. 2020 šolsko;

26. 1. 2021 regijsko;

16. 4. 2021 državno

Tekmovanje iz KEM – Preglovo priznanje Izabel Jurman/Jana Zajc 8. – 9. razred zainteresirani učenci

18. 1. 2021 šolsko;

27. 3. 2021 državno

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni Izabel Jurman/Jana Zajc 8. – 9. razred zainteresirani učenci

16. 10. 2020 šolsko;

21. 11. 2020 državno

Zlata kuhalnica Izabel Jurman/Jana Zajc 8. razred zainteresirani učenci

22. 9. 2020 šolsko;

16. 1. 2021 državno

Tekmovanje iz ITD Anica Žumer 9. razred zainteresirani učenci marec 2021
Razvedrilna MAT Lucija Uršič, razredniki 1. – 5. r. 1. – 9. razred zainteresirani učenci

2. 12. 2020 šolsko;

30. 1. 2021 državno

Tekmovanja – nogomet

NK Piran-Portorož

Dunja Žugelj

5. – 9. razred zainteresirani in določeni učenci po razpisu
Tekmovanja – košarka

KK-Portorož

Dunja Žugelj

5. – 9. razred zainteresirani in določeni učenci po razpisu
Tekmovanja – odbojka Dunja Žugelj 5. – 9. razred zainteresirani in določeni učenci po razpisu
Tekmovanje plavanje Mojca Švonja 4. – 9. razred zainteresirani in določeni učenci po razpisu

Atletika

Veslanje

Učitelji ŠPO

4. – 9. razred

6. – 9. razred

zainteresirani in določeni učenci po razpisu
Športna gimnastika Mojka Mehora L. 1. – 9. razred po dogovoru po razpisu

CICI-

VESELA ŠOLA

Lorena Lovrečič 1. – 4. razreda vsi učenci 10. 3. 2021 šolsko
Tekmovanje rokomet Dunja Žugelj 5. – 9. razred zainteresirani učenci po razpisu
BOBER, računal. tek.

Aleksandra Lozinšek

Dejan Bogdanov

1. – 5. r.

6. – 9. r.

zainteresirani učenci

16. 11. 2020 šolsko;

16. 1. 2021 državno

(Visited 407 times, 2 visits today)
Dostopnost