Dodatni/dopolnilni pouk

Dodatni pouk  je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni, še posebej pa nadarjenim učencem. Poteka po priloženem razporedu. V okviru teh ur potekajo tudi priprave učencev na tekmovanje.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali iz kakšnega drugega razloga težave z osvajanjem temeljnih standardov znanja. Dopolnilni pouk obiskujejo učenci v dogovoru z učiteljem. Dopolnilni pouk s poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter različnimi metodami in oblikami dela podpira doseganje učnih ciljev.

Dodatni in dopolnilni pouk potekata po urniku, dogovorjenem v septembru.

Urnik dodatnega in dopolnilnega pouka

PREDMET  DAN IN RAZRED UČITELJ

MATEMATIKA,

dopolnilni pouk

sreda, 7. – 9. r. Lucija Uršič

MATEMATIKA,

dodatni pouk

torek, 6. r. Tanja Sambolec

SLOVENŠČINA,

dopolnilni pouk

 dodatni pouk

torek, 6. – 9. r.

sreda, 6. – 9. r.

Zorica Matović/Špela Bagon

ZGODOVINA,

dodatni pouk – izmenično

torek,  8. –  9. r. Bojana Morato

ZGODOVINA,

dopolnilni pouk – izmenično

torek,  6. –  9. r. Bojana Morato

GEOGRAFIJA,

dodatni in dopolnilni;  

izmenično

petek, 6. – 9. r. Andreja Fabbro

ITALIJANŠČINA,

dopolnilni in dodatni pouk; izmenično

torek,  6. – 9. r. Anica Žumer

ANGLEŠČINA,

dopolnilni pouk

dodatni pouk

četrtek,  6. – 9. r.

sreda, 8. – 9. r.

Nataša Kozlovič L.

BIOLOGIJA,

dodatni pouk

četrtek,  6. – 9. r. Izabel Jurman/Jana Zajc

KEMIJA

dopolnilni pouk 

četrtek, 8. – 9. r. Izabel Jurman/Jana Zajc

Dodatni in dopolnilni pouk potekata 7.30 – 8.15.

(Visited 388 times, 1 visits today)
Dostopnost