Šolske potrebščine

UČBENIŠKI SKLAD (US)

Osnovna šola vsem učenkam in učencem priskrbi učbenike, ki jih bodo prejeli v šoli na prvi šolski dan.

Za učenke in učence od 1. do 9. razreda je izposoja učbenikov brezplačna (sredstva za nakup učbenikov zagotovi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

Ob izteku šolskega leta morajo učenke in učenci vse izposojene učbenike vrniti šoli. V učbenike NE PIŠEJO.

V primeru, da bo učbenik popisan, poškodovan, uničen ali izgubljen, se ob koncu šolskega leta zaračuna odškodnina v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

 

DELOVNI ZVEZKI

Učenke in učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo delovne zvezke BREZPLAČNO v šoli. O datumu prevzema delovnih zvezkov vas bomo obvestili.

Starši učencev od 4. do 9. razreda plačate delovne zvezke v celoti. Izbrane delovne zvezke kupite sami v izbrani knjigarni. Svetujemo Vam, da delovne zvezke v izbrani knjigarni pravočasno naročite.

 

POTREBŠČINE

(Visited 1.035 times, 1 visits today)
Dostopnost