Predmeti

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 1., 4., 5. IN 6. RAZREDU

Neobvezni izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del programa, ki ga, glede na interese, želje in zmožnosti, učenci izberejo sami. V šolskem letu 2019/20 bomo izvajali sledeče neobvezne izbirne predmete:

Ko se učenec za izbiro odloči, mora predmet v določenem šolskem letu obiskovati in je ocenjen. Izbirni predmeti so enourni, izjema je tuj jezik, ki se poučuje v obsegu 2 uri tedensko.

NADSTANDARDNI PROGRAM

1. in 2. razred


Spodaj najdete opise predmetov, kriterijev ocenjevanj, standarde znanja in druge informacije o delu pri pouku.

RAZREDNA STOPNJA

1. razred 2. razred
3. razred 4. razred
5. razred

PREDMETNA STOPNJA

Angleščina Gospodinjstvo
Slovenščina Likovna umetnost
Matematika Tehnika in tehnologija
Italijanščina Glasbena umetnost
Fizika Biologija
Kemija Naravoslovje
Geografija Šport
Zgodovina Domovinska in državljanska kultura ter etika

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Dunja Žugelj, Mojka Mehora Lavrič Šport za sprostitev, Izbrani šport – nogomet
Nadja Janko Likovno snovanje I, II, III
Valter Janko Obdelava gradiv – LES
Dejan Bogdanov Multimedija, Računalniška omrežja
Izabel Jurman/Jana Zajc Poskusi v kemiji, Rastline in človek
Smiljana Steinbacher/Nina Tomažič Ansambelska igra

 

(Visited 819 times, 1 visits today)
Dostopnost