Skoči na glavno vsebino

UNESCO na naši šoli

UNESCO-ve cilje  skušamo doseči skozi številne dejavnosti, kot so vključevanje v nacionalne projekte slovenske ASP mreže, obeleževanjem mednarodnih dni, sodelovanje v mednarodnih taborih in v sklopu pouka, sodelovanje z ostalimi UNESCO šolami in lokalno skupnostjo, ter drugimi organizacijami.

V razne dejavnosti, projekte in mednarodne tabore skušamo vključiti čim večje število učencev, učiteljev in staršev. V takšni ali drugačni obliki je  tako v UNESCO-vo družino vključen sleherni učenec, učitelj in vodstvo naše šole.

Vloga ASPnet in UNESCA na naši šoli

Vpliv na učence:

 • Spoznavali so kulture različnih narodov, ter ugotavljali podobnosti in razlike med posameznimi deželami,
 • učili so se komunicirati in se učili spoštovanja,
 • spoznavali so človekove pravice,
 • učili so se premagovati strah pred neznanim in s tem vplivali na predsodke in posledično na mir v svetu,
 • z nastopi na raznih prireditvah in taborih so izboljšali svojo samozavest,
 • seznanjali so se svetovnimi problemi in iskali načine za odpravo le teh,
 • spoznavali so kulturno in naravno dediščino naše dežele in drugih dežel in se učili kako jo ohranjati,
 • spoznavali so možnosti medgeneracijske sodelovanja.,
 • spoznavali so okoljske probleme in možnost našega vpliva nanje.

Vpliv na učitelje:

 • Spoznavali so sisteme izobraževanja in kulture v drugih državah,
 • seznanjali so se s kurikulumi v različnih delih Evrope in sveta,
 • medpredmetno povezovanje so doživljali kot pomembno izkušnjo,
 • izboljšali so povezovanje s starši.

Vpliv na starše in lokalno skupnost:

 • preko raznih prireditev in dogodkov smo skušali UNESCO-ve cilje vnesti v življenje družin in lokalne skupnosti.

UNESCO na naši šoli 2010/11

UNESCO na naši šoli 2011/12

(Visited 144 times, 1 visits today)
Dostopnost