Skoči na glavno vsebino

  1. Od 6. do 9. razreda

Pri samotestiranju učencev je prisoten učitelj, ki bo prvo šolsko uro oz. preduro imel pouk v oddelku, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih.

  1. Od 1. do 5. razreda

Učenci, ki jih samotestirajo starši ob prisotnosti učitelja (Vika Kuštrin Pocrnić in Senja Rojc Križman) v šolskih prostorih, le to lahko opravijo pred začetkom pouka v baletnem prostoru – zunanji vhod, in sicer med 7.50 in 8.10 uro.

  1. Od 1. do 9. razreda: Če na dan predvidenega samotestiranja učenca ne bo v šoli, se samotestira:
Dan Ura Prostor Dežurni učitelj
Torek 7.45 – 8.15 Baletni prostori – zunanji vhod Mojka Mehora Lavrič
četrtek 7.45 – 8.15 Baletni prostori – zunanji vhod Lorena Lovrečič
  1. Vsakodnevno samotestiranje učencev od 6. do 9. razreda ob visokorizičnem stiku

Do sedaj je veljala ureditev, da je v primeru visoko tveganega stika s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 v šolskih prostorih v karanteno šel celoten oddelek, zdaj pa preostali učenci iz oddelka ne bodo šli v karanteno, ampak bodo lahko še naprej obiskovali pouk, pod pogojem, da se bodo sedem dni redno samotestirali v šoli.

V kolikor se kateri od staršev ne strinja, da bi otrok v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 v šoli vsakodnevno opravljal presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje, naj nam to pisno sporoči.

V primeru visoko tveganega stika v procesu izobraževanja se v skladu z zadnjo spremembo Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 8/22) ne bo treba samotestirati samo tistim, ki:

–  so preboleli covid-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo več kot 10 in manj kot 45 dni,

–  so preboleli covid-19 in bili ustrezno cepljeni,

–  predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

Učenci se bodo samotestirali pred začetkom pouka, to je pred prvo šolsko uro oz. pred začetkom predure. Lahko se samotestirajo tudi pri dežurnem učitelju v baletnem prostoru na matični šoli oz. v DSP učilnici na podružnični šoli po razporedu v zgornji tabeli.

Učenci se s potrdilom o prebolevnosti ali cepljenju zglasijo v tajništvu šole, za skeniranje QR kode.

Učenec, ki pozabi test doma, si ga lahko sposodi v tajništvu.

Učenci, ki se samotestirajo v matičnih šolah, za udeležbo v obšolskih dejavnostih in glasbenih šolah izpolnjujejo pogoj PCT. Evidenčni list lahko dobijo pri razredniku ali v tajništvu. Če želijo potrdilo, to je podpis učitelja, ki je prisostvoval pri samotestiranju, naj učenci evidenčni list pravočasno izročijo vsakokrat v podpis.

Priloga: obvestilo MZZ

Ravnateljica Barbara Sotošek Mrovlje

(Visited 87 times, 1 visits today)
Dostopnost