Skoči na glavno vsebino

UNESCO središče za Primorsko

Vključene VI ustanove:

  • Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož
  • Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan
  • Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper
  • Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
  • Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče
  • Osnovna šola Vincenzo e Diego De Castro Piran
  • Vrtec Koper
  • Vrtec Mornarček Piran

Sedež našega središča je na OŠ Cirila Kosmača Piran, kjer se je zgodba slovenske UNESCO ASP mreže pravzaprav začela.

Pomemben mejnik v naših začetkih je bila šola za begunske otroke. Na OŠ Cirila Kosmača Piran je bil v šol. l. 1992/93 organiziran pouk za otroke iz BiH, ki so v naši deželi našli zatočišče pred strahotami vojne. Ob tej priliki je piransko šolo obiskala UNESCO ekspertna skupina, ki so jo zanimale priprave na sprejem begunskih učencev in učiteljev. Posebno pozornost ekspertne skupine pa je vzbudil model intertedna. V življenje in delo naše šole ga je vpeljala tedanja ravnateljica in od l. 1999 tudi prva nacionalna koordinatorica slovenske UNESCO ASP mreže ga. Alenka Aškerc Mikeln.

Aprila 1993 je OŠ Cirila Kosmača Piran prejela listino o članstvu v UNESCO ASP mreži.

Mednarodni UNESCO tabor Korenine in krila (sprva poimenovan ICP – International Camp in Piran) je povezoval učitelje in učence vsega sveta. Skupaj smo ustvarjali, sklepali prijateljstva, učili in se učili. Njegovo metodično ogrodje je bil model intertedna. Zaradi svoje izjemne učinkovitosti je bil projekt l. 1996 uvrščen med UNESCO Flagship projekte. OŠ Cirila Kosmača ga je koordinirala 20 let.

Leta 1997 je OŠ Cirila Kosmača Piran obiskal tedanji generalni direktor UNESCO dr. Federico Mayor. Skupaj z učenci in učitelji je v našem Parku prijateljstva zasadil oljko.

Od tistih prvih let  se »naša družina« širi in s ponosom lahko rečemo, da smo prav zanimiva in ustvarjalna druščina. Naši mladi in njihovi mentorji prihajamo iz vrtca, osnovne in srednje šole ter iz centra za delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami. Med nami sta tudi šoli z italijanskim učnim jezikom. Vsi skupaj sledimo pozitivnim ciljem in izzivom.

Za naš lokalni prostor sta značilna turizem in večkulturnost. Zato ni nič čudnega, da radi segamo po raznovrstnih projektih, ki nam omogočajo, da širimo svoja krila in raziskujemo ter poglabljamo svoje korenine. Radi imamo svojo kulturno dediščino in vedno z navdušenjem sprejemamo novosti ter se naučimo kaj novega. Vodita nas raziskovalni duh in želja po novih znanjih.

Naše članice iščejo izzive in uresničujejo svoje cilje skozi razne lokalne, nacionalne in mednarodne projekte ter akcije.  V šol. l. 2017/2018 smo koordinirali 3 UNESCO projekte, ki so se dotaknili mnogih raziskovalnih in ustvarjalnih področij. Seveda pa se izredno radi vključujemo v projekte, ki jih razpisujejo ostale članice naše nacionalne mreže. Sodelujemo v dobrodelnih in solidarnostnih akcijah, povezujemo se z lokalnim okoljem ter aktivno povezujemo generacije med seboj. Aktivni smo tudi na področju spoznavanja in varovanja našega kulturnega in naravnega okolja. Skozi preventivne akcije in izobraževanja skrbimo za svoje psihično in fizično zdravje, razvijamo svoja močna področja in čut za odgovornost. Skrb za razvoj pozitivnih vrednot, s poudarkom na izgradnji zdravih medebojnih odnosov, ima pri nas prav posebno mesto.

Seveda je med aktivnostmi največ tistih, namenjenih našim učencem in gojencem. Kljub temu se zavedamo, da moramo učitelji in vzgojitelji najprej poskrbeti za lasten osebni in profesionalni razvoj ter napredek. Le na ta način lahko otrokom in mladostnikom zagotovimo trdno podporo in kvalitetno vodenje skozi učni proces in ostale življenjske situacije.

Kakorkoli – UNESCO miselnost je del nas vseh, je način našega življenja. Je naš vsakdan, ki v nas budi potrebo po iskanju odgovorov, boljših rešitev za vse in vsakogar. Je odgovornost, ki jo dolgujemo našim prednikom, zanamcem in predvsem samim sebi.

Vodja UNESCO središča za Primorsko

Vika Kuštrin

(Visited 651 times, 1 visits today)
Dostopnost