Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad so vključeni vsi učbeniki in drugo učno gradivo, objavljeni v Katalogu učbenikov.

Na šoli je oblikovan učbeniški sklad, kjer izposoja učbenikov poteka na osnovi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 43/ 2002, 63/2007, 37/2010, 41/2013, 34/2015, 27/2017, 12/2020)

  • Učenke in učenci si lahko izposodijo učbenike na šoli ob začetku šolskega leta.
  • Izposodijo si lahko le komplet, ne pa posameznih učbenikov.
  • Izposoja učbenikov je za učence brezplačna. Sredstva, ki bi jih sicer šole prejele iz naslova izposojevalnine, bo šolam zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
  • V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki jih starši kupijo sami.
  • Ob izteku šolskega leta učenec vrne učbenike šoli. V primeru, če bo učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, se ob koncu šolskega leta zaračuna odškodnina v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS št.12/2020).
  • Vsak učenec v juniju prejme v šoli naročilnico za izposojo učbenikov, ki jo starši podpišejo in vrnejo v šolo.
  • O izboru učbenikov in drugih učnih gradiv šola obvesti učence ter seznam objavi na javnem mestu na šoli ter na spletni strani šole.
  • Vračanje in izposoja učbenikov poteka po razporedu, ki ga pripravi skrbnica učbeniškega sklada.

Višina odškodnine učbenikov v učbeniškem skladu 

Na podlagi 12. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/2020) je uporabnik dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika. Predlaga jo skrbnik učbeniškega sklada, potrdi pa ravnatelj. Ta višina pri poškodovanih učbenikih ne sme presegati 1/3 nabavne cene poškodovanega učbenika, pri uničenih in izgubljenih učbenikih pa ne sme presegati polovice nabavne cene učbenika.

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin

Sezname najdete tukaj.

Za učbeniški sklad skrbi Mojka Mehora Lavrič

(Visited 297 times, 1 visits today)
Dostopnost