Spletne učilnice in dostop do nalog, e-gradiv, …

V času od 16. 3. 2020 pa do preklica bomo na tej podstrani dnevno (predvidoma do 11. ure) objavljali vsebine, ki jih je potrebno pregledati in predelati. Na razredni stopnji (od 1. do 5. razreda) bodo vsebine oblikovale razredničarke v sodelovanju z ostalimi učitelji, ki v razredu poučujejo, na predmetni stopnji (od 6. do 9. razreda) pa bodo vsebine pripravljali učitelji – nosilci predmetov. Naloga učencev predmetne stopnje je, da se ravnajo po dnevnem urniku in pregledajo vse predmete, ki bi jih na ta dan sicer imeli.

Ko odprete svojo učilnico, kliknite na pravi datum, da vam odpre vsebino tega dne (npr. klik na ponedeljek, 16. 3. 2020). Če so predmeti bolj razvejani ali imajo več izvajalcev, je lahko priponk več. Vse gradivo je v PDF obliki.

Učitelje lahko za pomoč, napotke in dodatna navodila kontaktirate preko e-pošte ali pa preko eAsistenta.

 

Razredna stopnja

1. a

1. b

2. a

2. b

3. a

3. b

4. a

4. b

5. a

5. b

 

Predmetna stopnja

SLJ

MAT

TJA

ITD

FIZ

KEM

GEO

ZGO

GOS

LUM

TIT

GUM

BIO

NAR

ŠPO

DKE

(Ne)obvezni izbirni predmeti

NTE 

RAČ

OGL

ŠPO

RČL

N1A

LS

GLP

ŠZZ

Jutranje varstvo, podaljšano bivanje in individualna strokovna pomoč

JV

PB

 ISP

Dopolnilni in dodatni pouk

DOP

DOD

Interesne dejavnosti

Pevski zbori, Umetnost

Knjižnica

Digitalna knjižnica

Šolska svetovalna služba

Svetovanje na daljavo

(Visited 10,478 times, 1 visits today)
Dostopnost